0796 ชื่อสัตว์เลี้ยง กระป๋อง

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0796

ชื่อสัตว์เลี้ยง กระป๋อง

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 4 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายอภัย ไชยสิม

เบอร์โทร 086 8639218