0795 ชื่อสัตว์เลี้ยง ้บุบบี้

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0795

ชื่อสัตว์เลี้ยง ้บุบบี้

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ ปี 5 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายอภัย ไชยสิม

เบอร์โทร 086 8639218