0759 ชื่อสัตว์เลี้ยง ฟรอม

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0759

ชื่อสัตว์เลี้ยง ฟรอม

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 9 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาวปิรมิต สีดงเค็ง

เบอร์โทร 088 0236159