0747 ชื่อสัตว์เลี้ยง อีปั้น

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0747

ชื่อสัตว์เลี้ยง อีปั้น

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 13 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางทองใบ ผาดวงดี

เบอร์โทร 093 0846757