0746 ชื่อสัตว์เลี้ยง เตี้ย

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0746

ชื่อสัตว์เลี้ยง เตี้ย

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 5 ปี 6 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายฉัตรชัย ผาดวงดี

เบอร์โทร 088 0236159