0744 ชื่อสัตว์เลี้ยง โคล่า

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0744

ชื่อสัตว์เลี้ยง โคล่า

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 0 ปี 9 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางพัชนี สุปะเท

เบอร์โทร 088 0236159