0742 ชื่อสัตว์เลี้ยง เสือ/สี ขาว-น้ำตาล

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0742

ชื่อสัตว์เลี้ยง เสือ/สี ขาว-น้ำตาล

ประเภท แมว

เพศ เมีย

อายุ ปี 9 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางพัชนี ทองสืบสาย

เบอร์โทร 088 0236159