0741 ชื่อสัตว์เลี้ยง เหลือง/สีขาวเหลือง

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0741

ชื่อสัตว์เลี้ยง เหลือง/สีขาวเหลือง

ประเภท แมว

เพศ เมีย

อายุ 1 ปี 7 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางพัชนี ทองสืบสาย

เบอร์โทร 088 0236159