0719 ชื่อสัตว์เลี้ยง เหมียว1

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0719

ชื่อสัตว์เลี้ยง เหมียว1

ประเภท แมว

เพศ เมีย

อายุ 1 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางกนกพร คล้ายทับทิม

เบอร์โทร 084 4286554