0703 ชื่อสัตว์เลี้ยง สีขาว

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0703

ชื่อสัตว์เลี้ยง สีขาว

ประเภท แมว

เพศ เมีย

อายุ 0 ปี 1 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาวบัวทอง ทองสืบสาย

เบอร์โทร 091 8298769