0696 ชื่อสัตว์เลี้ยง แมว

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0696

ชื่อสัตว์เลี้ยง แมว

ประเภท แมว

เพศ เมีย

อายุ 1 ปี 6 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ทำหมันแล้ว

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาวิตรี มาปัชชา

เบอร์โทร 086 3445954