0681 ชื่อสัตว์เลี้ยง น้องหมา

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0681

ชื่อสัตว์เลี้ยง น้องหมา

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 11 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 8 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาวจุฑามณี สิรโลกนาถ

เบอร์โทร 094 8435999