0676 ชื่อสัตว์เลี้ยง หมูมิ้ง/สีน้ำตาลแดง

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0676

ชื่อสัตว์เลี้ยง หมูมิ้ง/สีน้ำตาลแดง

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 2 ปี 6 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 1 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางอัมพรรณ หีบแก้ว

เบอร์โทร 087 4329413