0660 ชื่อสัตว์เลี้ยง ถั่วงอก

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0660

ชื่อสัตว์เลี้ยง ถั่วงอก

ประเภท แมว

เพศ ผู้

อายุ 5 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 1 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายอุบล สุปะติ

เบอร์โทร 084 0312002