0642 ชื่อสัตว์เลี้ยง นำโชค

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0642

ชื่อสัตว์เลี้ยง นำโชค

ประเภท แมว

เพศ เมีย

อายุ 1 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 1 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ทำหมันแล้ว

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายจิราภรณ์ วรจันทร์

เบอร์โทร 084 7424949