0640 ชื่อสัตว์เลี้ยง โกโก้

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0640

ชื่อสัตว์เลี้ยง โกโก้

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 4 ปี 1 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 1 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ทำหมันแล้ว

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายจิราภรณ์ วรจันทร์

เบอร์โทร 084 7424949