0610 ชื่อสัตว์เลี้ยง เทา

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0610

ชื่อสัตว์เลี้ยง เทา

ประเภท แมว

เพศ เมีย

อายุ 0 ปี 7 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาววารุณี แสงแพง

เบอร์โทร 064 0901911