0595 ชื่อสัตว์เลี้ยง แดง/สีแดง

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0595

ชื่อสัตว์เลี้ยง แดง/สีแดง

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 2 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ ถวิลย์ บุญเพชร

เบอร์โทร 082 9046695