0589 ชื่อสัตว์เลี้ยง สีเหลือง-ขาว

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0589

ชื่อสัตว์เลี้ยง สีเหลือง-ขาว

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 3 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางมาลัย อิ่มนาง

เบอร์โทร 081 2610173