0588 ชื่อสัตว์เลี้ยง สีขาว/เหลือง

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0588

ชื่อสัตว์เลี้ยง สีขาว/เหลือง

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 0 ปี 8 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสุวรรณ บัวเริง

เบอร์โทร 081 2610173