0579 ชื่อสัตว์เลี้ยง หลง สีน้ำตาล

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0579

ชื่อสัตว์เลี้ยง หลง สีน้ำตาล

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 8 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางอัมพร ไชยวงศ์

เบอร์โทร 085 0010535