0578 ชื่อสัตว์เลี้ยง ใบเล่

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0578

ชื่อสัตว์เลี้ยง ใบเล่

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 4 ปี 1 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางพรรณี อยู่นา

เบอร์โทร 081 2610173