0574 ชื่อสัตว์เลี้ยง สีดำ/หมี

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0574

ชื่อสัตว์เลี้ยง สีดำ/หมี

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 6 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ทำหมันแล้ว

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางวัน พาทีรักษา

เบอร์โทร 3409700135323