0571 ชื่อสัตว์เลี้ยง ยู้ยี่/สีขาว

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0571

ชื่อสัตว์เลี้ยง ยู้ยี่/สีขาว

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 5 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายจำนงค์ พรรณงาม

เบอร์โทร 093 3721512