0561 ชื่อสัตว์เลี้ยง อิติว

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0561

ชื่อสัตว์เลี้ยง อิติว

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 6 ปี 3 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ทำหมันแล้ว

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายประชิต สุขกับหลง

เบอร์โทร 081 2610173