0554 ชื่อสัตว์เลี้ยง ผักกาด

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0554

ชื่อสัตว์เลี้ยง ผักกาด

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 10 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 3 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางอรนงค์ หลักกลาง

เบอร์โทร 081 2610173