0542 ชื่อสัตว์เลี้ยง สิงโต

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0542

ชื่อสัตว์เลี้ยง สิงโต

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 8 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 7 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางรัชนี รอบวงศ์จันทร์

เบอร์โทร 089 9400465