0538 ชื่อสัตว์เลี้ยง ข้าวคั้ว

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0538

ชื่อสัตว์เลี้ยง ข้าวคั้ว

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 15 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 7 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ ณิชนน ศรีตระกูล

เบอร์โทร 089 9400465