0516 ชื่อสัตว์เลี้ยง แลน

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0516

ชื่อสัตว์เลี้ยง แลน

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 2 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 7 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายยุทกร สุติ

เบอร์โทร 086 2273585