0494 ชื่อสัตว์เลี้ยง เสือ

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0494

ชื่อสัตว์เลี้ยง เสือ

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 8 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 7 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายเกษมสันต์ แก้วนิสัย

เบอร์โทร 088 0574688