0466 ชื่อสัตว์เลี้ยง หมา 2

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0466

ชื่อสัตว์เลี้ยง หมา 2

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 3 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 7 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางเข้มพร ศรีโคตร

เบอร์โทร 095 1733456