0457 ชื่อสัตว์เลี้ยง หลิ๋ว

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0457

ชื่อสัตว์เลี้ยง หลิ๋ว

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 5 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 7 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางแสงวิลัย ลุนจันทา

เบอร์โทร 065 5906816