0431 ชื่อสัตว์เลี้ยง บ๊อบ/สีน้ำตาล

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0431

ชื่อสัตว์เลี้ยง บ๊อบ/สีน้ำตาล

ประเภท แมว

เพศ เมีย

อายุ 0 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 2 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางไพฑูรย์ เทียมคำ

เบอร์โทร 081 2609804