0406 ชื่อสัตว์เลี้ยง เหมียว/สีขาวดำ

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0406

ชื่อสัตว์เลี้ยง เหมียว/สีขาวดำ

ประเภท แมว

เพศ ผู้

อายุ 5 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 2 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายยู่ชัย กวีวิวัฒน์

เบอร์โทร 086 2408705