0399 ชื่อสัตว์เลี้ยง เหมียว/สีเทา

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0399

ชื่อสัตว์เลี้ยง เหมียว/สีเทา

ประเภท แมว

เพศ เมีย

อายุ 0 ปี 8 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 2 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาววิสุดา กองเมือง

เบอร์โทร 093 4454450