0376 ชื่อสัตว์เลี้ยง มูมู้

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0376

ชื่อสัตว์เลี้ยง มูมู้

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 0 ปี 2 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 9 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายทรงฤทธิ์ ราชธานี

เบอร์โทร 061 0387370