0366 ชื่อสัตว์เลี้ยง แม็ก

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0366

ชื่อสัตว์เลี้ยง แม็ก

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 9 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 9 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาวองุ่น สังกะคำ

เบอร์โทร 089 4061534