0356 ชื่อสัตว์เลี้ยง หมูกรอบ

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0356

ชื่อสัตว์เลี้ยง หมูกรอบ

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 1 ปี 3 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 9 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางวารุณี ขวัญหัหวโทน

เบอร์โทร 093 4846118