0309 ชื่อสัตว์เลี้ยง มันนี่

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0309

ชื่อสัตว์เลี้ยง มันนี่

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 2 ปี 1 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 11 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายธนะชัย วีระยานนท์

เบอร์โทร 080 4604121