0308 ชื่อสัตว์เลี้ยง มิกกี้

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0308

ชื่อสัตว์เลี้ยง มิกกี้

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 1 ปี 4 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 11 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายธนะชัย วีระยานนท์

เบอร์โทร 080 4604121