0292 ชื่อสัตว์เลี้ยง สองสี

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0292

ชื่อสัตว์เลี้ยง สองสี

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 3 ปี 5 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 11 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางประชุม วรรณแสง

เบอร์โทร 083 3466604