0287 ชื่อสัตว์เลี้ยง เฉาก๊วย

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0287

ชื่อสัตว์เลี้ยง เฉาก๊วย

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 4 ปี 3 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 11 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาวเพ็ญนภา นักธรรม

เบอร์โทร 084 0812541