0229 ชื่อสัตว์เลี้ยง กาลี่

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0229

ชื่อสัตว์เลี้ยง กาลี่

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 12 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 9 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายทินกร อาษาภา

เบอร์โทร 099 8014375