0202 ชื่อสัตว์เลี้ยง โทน

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0202

ชื่อสัตว์เลี้ยง โทน

ประเภท แมว

เพศ ผู้

อายุ 4 ปี 10 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 9 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางประสิทธิ์ เหล่าวอ

เบอร์โทร 089 7108323