0175 ชื่อสัตว์เลี้ยง ีลีโอ

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0175

ชื่อสัตว์เลี้ยง ีลีโอ

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 4 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 9 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นายวีระศักดิ์ ศรีสุดา

เบอร์โทร 095 5130749