0169 ชื่อสัตว์เลี้ยง หลาย

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0169

ชื่อสัตว์เลี้ยง หลาย

ประเภท แมว

เพศ ผู้

อายุ 0 ปี 4 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 9 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสมศรี ยมหล้า

เบอร์โทร 085 4596352