0158 ชื่อสัตว์เลี้ยง โมโน่

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0158

ชื่อสัตว์เลี้ยง โมโน่

ประเภท สุนัข

เพศ ผู้

อายุ 8 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 9 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงในพื้นที่จำกัดบางเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางจิตย์รัตน์ดา จิตหาญ

เบอร์โทร 089 5741079