0150 ชื่อสัตว์เลี้ยง หน้าน้อย

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0150

ชื่อสัตว์เลี้ยง หน้าน้อย

ประเภท สุนัข

เพศ เมีย

อายุ 0 ปี 5 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 9 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาวหนูพิน มีป้อง

เบอร์โทร 088 7406984