0125 ชื่อสัตว์เลี้ยง ลาย

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0125

ชื่อสัตว์เลี้ยง ลาย

ประเภท แมว

เพศ ผู้

อายุ 2 ปี 0 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 11 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางทัศนีย์ อ่างบุญตา

เบอร์โทร 083 3466604