0123 ชื่อสัตว์เลี้ยง สีหมอก

ข้อมูลสัตว์เลี้ยงบ้านหมาแมวท่าพระ

ลำดับที่ 0123

ชื่อสัตว์เลี้ยง สีหมอก

ประเภท แมว

เพศ ผู้

อายุ 0 ปี 6 เดือน

ประวัติวัคซีน ฉีดแล้ว

วันที่ฉีดวัคซีนล่าสุด 11 เม.ย.63

ประวัติการทำหมัน ยังไม่ทำหมัน

ลักษณะการเลี้ยง เลี้ยงแบบปล่อยตลอดเวลา

ที่เลี้ยง บ้านพักอาศัย


ชื่อเจ้าของ นางสาวทองสุข บุญมาคาร

เบอร์โทร 081 9741666